Quản lý các kênh online trên App

Hiện tại app DooPage hỗ trợ quản lý trực tiếp một số kênh online: Fanpage, Shopee, Instagram (đang cập nhật).

Đối với các kênh online như Facebook cá nhân, Zalo Oa, Website, nếu muốn kết nối ban đầu hoặc cập nhật, bạn vẫn sẽ cần truy cập vào phiên bản web: my.doopage.com để thao tác.

Kích hoạt và cập nhật Fanpage

Sau khi kết nối với tài khoản Facebook, app DooPage sẽ load các fanpage mà tài khoản Facebook của bạn là admin/editor

Trên màn hình quản lý, chọn Kênh bán hàng Fanpage

Bạn gạt nút kích hoạt chuyển từ xám sang xanh để kích hoạt fanpage cần quản lý

Trường hợp Fanpage bị báo lỗi, bạn có thể nhấn vào nút Cập nhật lại Fanpage để cập nhật

Thêm và kích hoạt tài khoản Shopee

Trên màn hình quản lý chọn Kênh online Shopee

Nhấp vào nút Thêm tài khoản Shopee

Nhập Usernamemật khẩu đăng nhập Shopee.

Nhấn Hoàn tất

Một mã xác thực sẽ được Shopee gửi về số điện thoại bạn đã đăng ký với Shopee, điền mã này vào ô thông tin và nhấn Hoàn tất

Tài khoản Shopee của bạn đã được kết nối thành công với DooPage

Gạt nút kích hoạt từ xám sang xanh để tin nhắn trên Shopee hiển thị về DooPage.

Từ bây giờ bạn có thể dùng app DooPage để tư vấn cho cả khách hàng đến từ Fanpage và từ Shopee

Nếu muốn cập nhật lại hoặc xóa tài khoản Shopee đã tích hợp trên DooPage, bạn vuốt tài khoản từ phải sang trái, nhấp chọn nút sửa hoặc xóa tài khoản

Last updated