11. Xử lý tình huống không thể dùng phần mềm DooPage để thao tác trên Fanpage

Nguyên nhân:

Facebook giới hạn việc xử lý dữ liệu của các ứng dụng bên thứ ba (các ứng dụng liên quan đến quản lý Fanpage, chatbot,...)

Nếu bạn sử dụng 1 tài khoản để đăng ký nhiều ứng dụng bên thứ ba để thực hiện các thao tác trả lời, gửi ảnh, like, ẩn comment,..thì từ các ứng dụng này sẽ thực hiện đồng thời nhiều lượt xử lý, vượt quá số lượng lượt xử lý mà Facebook quy định cho tài khoản, dẫn đến Facebook giới hạn việc xử lý dữ liệu của ứng dụng bên thứ ba bạn đang sử dụng.

Do đó bạn không thể dùng phần mềm DooPage để thao tác trên Fanpage

Lưu ý: Số lượt xử lý của 01 Fanpage tỷ lệ thuận với số lượt tương tác của Fanpage. Fanpage càng có nhiều lượt tương tác (inbox, comment,...) càng có số lượt xử lý cao.

Ví dụ: Facebook giới hạn API là 5000 lượt cho 1h (căn cứ vào lượt tương tác hàng ngày của khách hàng với Fanpage mà Facebook sẽ quy định giới hạn API khác nhau cho mỗi Fanpage),

01 Fanpage hiện tại có 2000 hội thoại, nếu tài khoản Fanpage này đăng ký dùng 3 ứng dụng bên thứ ba, 3 ứng dụng này sẽ đồng thời thực hiện nhiều lượt xử lý dữ liệu như (lấy thông tin hội thoại / like / gửi ảnh / ẩn comment...) thì số lượt xử lý dữ liệu lúc này vượt quá con số Facebook cho phép là 5000 lượt.

Dẫn đến Facebook sẽ tạm thời chặn, không cho ứng dụng thao tác với Fanpage đó nữa trong một thời gian ngắn (có thể từ 1h-12h đồng hồ).

Cách xử lý:

Cách 1: Gỡ các ứng dụng không sử dụng, chỉ giữ lại ứng dụng của bên thứ ba hiện tại đang sử dụng

Bạn có thể vào link sau để xem các ứng dụng bên thứ ba nào đã được cài đặt và thực hiện gỡ tại đây:

Cách 2: Chạy quảng cáo tăng tương tác trên Fanpage để tăng số lượt xử lý

Last updated