DooPage
Search…
Vận chuyển Giao hàng tiết kiệm (GHTK)
Để tích hợp vận chuyển GHTK vào DooPage, bạn cần có sẵn tài khoản GHTK.
Bạn đăng nhập vào https://my.doopage.com/dashboard/shipment-services (hoặc trên https://my.doopage.com/, vào mục Bán hàng --> Giao nhận ở menu bên trái)
Click chọn “Thêm dịch vụ giao nhận”
Tại ô “ Dịch vụ giao nhận”: chọn Giao Hàng Tiết Kiệm
Điền thông tin Email và API token vào ô tương ứng. Sau đó click Hoàn tất.
    Email: Là email bạn dùng đăng ký tài khoản trên Giao hàng tiết kiệm
    API Token: để lấy API Token bạn truy cập vào link https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/dang_nhap và đăng nhập tài khoản GHTK của mình. Sau đó vào mục Sửa thông tin cửa hàng
Copy dòng API Token trên tài khoản GHTK và Paste vào ô API Token trên DooPage
Last modified 5mo ago
Copy link