23. Xử lý khi gặp các mã lỗi khi gửi tin nhắn qua Fanpage

1. Mã Lỗi #100 - Hiện Không Thể Gắn Thẻ Nhân Viên Cho Trang / Ứng Dụng Này

Hiện tượng: Không thể thực hiện gửi tin nhắn đến cho khách hàng và hiển thị mã lỗi #100 - Hiện không thể gắn thẻ nhân viên cho trang / ứng dụng này. Dù đã thiết lập app DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý chat trên Fanpage

Nguyên nhân:

Do Facebook vừa có bổ sung chức năng mới là Chuyển quyền trò chuyện. Chức năng này khi đã được kích hoạt sẽ làm vô hiệu các cài đặt chọn ở Giao thức chuyển giao.

Lưu ý: Hiện tại khi đã bật Chuyển quyền trò chuyện thì không thể tắt được tính năng này trên Fanpage

Để bật tính năng Chuyển quyền trò chuyện trên Fanpage: Vào Cài đặtTrải nghiệm trang mới Chuyển quyền trò chuyện

Cơ chế hoạt động khi bật tính năng chuyển quyền trò chuyện:

Sau khi thiết lập tính năng chuyển quyền trò chuyện và chọn DooPage là Default routing app, khi một khách hàng nhắn tin đến Fanpage, nếu bạn dùng app DooPage để trả lời tin nhắn của khách hàng này trước, tin nhắn sẽ được gửi thành công từ app DooPage và DooPage được hiểu là app đang kiểm soát cuộc hội thoại này.

Tuy nhiên, nếu bạn dùng Meta để trả lời tin nhắn của khách hàng này trước khi dùng app DooPage, hội thoại này sẽ do Meta chiếm quyền kiểm soát. Đồng thời tin nhắn mới của các đoạn hội thoại do Meta chiếm quyền kiểm soát sẽ có thể bị hiển thị chậm/ hoặc không được hiển thị trên app DooPage. Và sau khi dùng Meta, bạn quay lại dùng app DooPage để nhắn tin trên đoạn hội thoại này, Facebook sẽ chặn gửi tin và trả về lỗi: #100 - Hiện Không Thể Gắn Thẻ Nhân Viên Cho Trang / Ứng Dụng Này.

Hướng xử lý:

Cách duy nhất để lấy lại quyền kiểm soát hội thoại từ Meta là vào Facebook Business Suite và bấm "Chuyển đến thư mục Xong" trên hội thoại đó, sau đó thao tác nhắn tin lại bằng DooPage

Để hạn chế việc kiểm soát quyền bởi Meta và DooPage không bị mất quyền kiểm soát hội thoại:

  1. Fanpage không nên bật kích hoạt cấu hình ở chức năng "Chuyển quyền trò chuyện"

  2. Nếu đã bật kích hoạt chức năng "Chuyển quyền trò chuyện", nhân viên tư vấn chỉ nên thao tác dùng DooPage để trả lời tin nhắn thay vì dùng Meta để không bị Meta chiếm quyền kiểm soát hội thoại.

  3. Khi một hội thoại bị kiểm soát bởi Meta, bạn vào Facebook Business Suite và click vào "Chuyển đến thư mục Xong" tại hội thoại này, sau đó bạn tiếp tục thao tác nhắn tin bằng DooPage trên hội thoại này.

Last updated