Instagram

DooPage hỗ trợ tích hợp Instagram để bạn quản lý tin nhắn và comment trên Instagram tập trung về một nơi cùng các kênh online khác

Điều kiện tích hợp Instagram:

  1. Instagram cần tích hợp phải là Business Instagram (Tài khoản công việc)

  2. Instagram phải kết nối với 01 Fanpage

Tích hợp Instagram vào DooPage

Bước 1: Trên my.doopage.com ->vào mục Kênh--> Click vào icon "+"-> Chọn Instagram

Lưu ý:

Hiện tại chỉ có tài khoản chủ sở hữu được ghi nhận trên hệ thống DooPage (thường là tài khoản chủ sở hữu đã kết nối tạo tài khoản công ty trên phần mềm lần đầu tiên hoặc tài khoản chủ sở hữu đã từng yêu cầu DooPage chuyển quyền) mới có thể Thêm Instagram. Nên hãy đảm bảo khi Thêm Instagram, bạn dùng đúng tài khoản này để cập nhật.

Bước 2:

Nếu chưa từng cấp quyền truy cập cho phần mềm, chọn chỉnh sửa cài đặt (hoặc chỉnh sửa quyền truy cập đối với tài khoản business)-->Tick chọn tài khoản Instagram cần quản lý. Trường hợp đã từng cấp quyền truy cập cho phần mềm trên Fanpages và Instagram trước đó, bỏ qua bước này, chuyển sang bước 3

Tick chọn Fanpage đã kết nối với Instagram cần quản lý (nếu Fanpage này chưa được tick chọn)

Click Tiếp cho đến thao tác Hoàn tất.

Bước 3: Click chọn các Instagram muốn kích hoạt trong Danh sách Instagram -> Click Kích hoạt

Bước 4: Cấp quyền truy cập vào Tin nhắn trên Instagram

Để phần mềm có thể load được tin nhắn trên tài khoản Instagram vừa kích hoạt, bạn cần cấp quyền truy cấp vào Tin nhắn trên Instagram theo các bước sau:

Truy cập vào Instagram --> Chọn:Cài đặt --> Quyền riêng tư -->Tin nhắn --> Bật Cấp quyền truy cập vào tin nhắn

Comment và tin nhắn trên Instagram sẽ được load trên giao diện center.doopage.com để bạn quản lý tin tập trung cùng những kênh online khác.

Tuy nhiên một số comment của khách hàng trên các bài post quảng cáo của Instagram có thể sẽ không được load về phần mềm vì giới hạn API Facebook chưa hỗ trợ. Sau khi API Facebook hỗ trợ load comment từ các post quảng cáo trên Instagram, DooPage sẽ sớm cập nhật.

Last updated