Ví dụ 1: Kịch bản chăm sóc khách hàng theo phễu khách hàng

Shop online muốn khi khách hàng được chuyển sang phễu Khách tiềm năng, sau 23 giờ, sẽ tiếp tục gửi ưu đãi Freeship và giảm giá cho khách hàng thuộc phễu này

Xem thêm về Phễu khách hàng

Cách thiết lập:

Bước 1: Trên my.doopage.com​, chọn Chatbot --> Kịch bản

Cửa sổ thêm kịch bản sẽ xuất hiện

Bước 2: Tại khung Tên kịch bản, bạn sẽ nhập Tên kịch bản cần tạo

Bước 3: Tại khung Điều kiện kích hoạt, bạn chọn và nhập các thông tin sau:

  • Chọn nền tảng: ở ví dụ này mình chọn là Fanpage

  • Chọn kênh bán hàng: kịch bản trả lời tự động chỉ hoạt động trên các kênh bán hàng online bạn chọn trong mục này

  • Thời hạn: thời gian áp dụng kịch bản trả lời tự động. Bạn có thể lựa chọn một khoảng thời gian nhất định hoặc không giới hạn

Bước 4: Gạt nút kích hoạt điều kiện Khi chuyển phễu--->Thêm phễu Khách tiềm năng trong mục Sang một trong các phễu--> Cài đặt thời gian Sau 23 giờ thì sẽ gửi tin nhắn chăm sóc

Lưu ý:

  • Ở mục Sang một trong các phễu bạn hoàn toàn có thể thiết lập 1 hoặc nhiều phễu cùng lúc

  • Ở mục Thời gian để gửi tin nhắn, bạn có thể tùy chọn phút, giờ, tháng, ngày

Bước 5: Thiết lập nội dung kịch bản trả lời

Bước 6: Sau khi thiết lập xong nhấn Lưu kịch bản để hoàn tất.

Last updated