Nhân viên

Bạn có thể xem qua tính năng phân quyền nhân viên tại đây:

Để thêm nhân viên vào công ty, bạn vào mục Quản lý -- >Nhân viên, ở góc trên bên phải màn hình, bạn sẽ thấy mục Mã gia nhập. Bạn có thể cấp mã gia nhập này cho nhân viên truy cập vào giao diện chat center.doopage.com bằng tài khoản của nhân viên đó, nhập mã gia nhập để vào Công ty. Khi đó nhân viên mặc định sẽ có quyền Tư vấn viên và tên tài khoản Facebook của nhân viên xuất hiện trong danh sách nhân viên. Bạn có thể cập nhật vai trò và trạng thái hoạt động của nhân viên (Kích hoạt/Huỷ kích hoạt).

 1. Kích hoạt / Huỷ kích trạng thái hoạt hoạt động của nhân viên

 2. Thêm vai trò mới cho nhân viên

 3. Xoá vai trò của nhân viên

 • Gửi email

Nếu bạn chọn gửi email, khung pop up xuất hiện

Sau đó nhấn nút Hoàn tất. Hệ thống sẽ tự động gửi cho nhân viên 1 email mời tham gia công ty của bạn. Nhân viên sẽ nhấp vào nút Đồng ý tham gia trong email để điều hướng sang trang my.doopage.com (nếu nhân viên được cấp các quyền Thủ kho, Marketer, Quản lý, Chủ sở hữu) hoặc sang trang center.doopage.com (nếu nhân viên được cấp quyền Tư vấn viên)

Sau khi nhân viên đăng nhập bằng tài khoản facebook cá nhân, giao diện tham gia công ty sẽ xuất hiện. Một mã tham gia sẽ xuất hiện, nhân viên chỉ cần nhấp vào nút Tham gia để vào công ty.

 • Tạo đường dẫn

Nếu bạn chọn tạo đường dẫn, một khung pop up chứa đường dẫn sẽ xuất hiện

Nhân viên sẽ nhấp vào đường dẫn để điều hướng sang trang my.doopage.com (nếu nhân viên được cấp các quyền Thủ kho, Marketer, Quản lý, Chủ sở hữu) hoặc sang trang center.doopage.com (nếu nhân viên được cấp quyền Tư vấn viên)

Sau khi nhân viên đăng nhập bằng tài khoản facebook cá nhân, giao diện tham gia công ty sẽ xuất hiện. Một mã tham gia sẽ xuất hiện, nhân viên chỉ cần nhấp vào nút Tham gia để vào công ty.

 • Tạo mã nâng cao

Nếu bạn chọn mã nâng cao, một khung pop up sẽ xuất hiện

Nhân viên sẽ vào trang my.doopage.com (nếu nhân viên được cấp các quyền Thủ kho, Marketer, Quản lý, Chủ sở hữu) hoặc trang center.doopage.com (nếu nhân viên được cấp quyền Tư vấn viên), đăng nhập bằng tài khoản facebook cá nhân, điền mã này vào ô Mã tham gia và nhấn nút Tham gia để vào công ty.

Lưu ý: Email mời tham gia, đường dẫn hoặc mã gia nhập chỉ có hiệu lực trong 24 giờ để đảm bảo tính bảo mật. Nếu quá 24h mà nhân viên vẫn chưa thao tác để tham gia công ty, bạn cần thực hiện lại thao tác mời nhân viên tham gia theo hướng dẫn trên.

Có 5 vai trò cho người dùng trong công ty:

 1. Chủ sở hữu: Có thể thực hiện tất cả tính năng

 2. Quản lí: có thể tích hợp đồng bộ, truy xuất Hộp thư đến, quản lí nhân viên và sản phẩm, thanh toán.

 3. Marketer: có thể truy xuất Hộp thư đến, Quản lí kịch bản, kênh bán hàng, phễu khách hàng, khách hàng.

 4. Thủ kho: có thể truy xuất Hộp thư đến, quản lí đơn hàng, sản phẩm, thuộc tính sản phẩm.

 5. Tư vấn viên: có thể truy xuất Hộp thư đến.

Last updated