Tự động báo giá comment trên Fanpage

Tính năng tự động báo giá của DooPage giúp shop giảm hơn 50% thời gian để check giá, tồn kho và báo giá cho Khách hàng.

Kịch bản tự động báo giá comment trên Fanpage cho từng hình:

Kịch bản tự động báo giá cho nhiều sản phẩm bằng SKU (mỗi sản phẩm là một bài post)

Dựa trên thông tin đã được cập nhật sẵn trong quản lí sản phẩm, bạn có thể tạo hệ thống báo giá tự động bằng Kịch bản. Các bước tạo Kịch bản hoàn toàn tương tự với hướng dẫn Tự động trả lời comment trên Fanpage. Hướng dẫn tự động báo giá sẽ tập trung chính vào cài đặt Nội dung trả lời.

Trước khi cài đặt báo giá, bạn cần cập nhật thông tin sản phẩm.

Để tiến hành cài đặt Nội dung trả lời tuỳ chọn để báo giá, bạn có thể lựa chọn phương án:

  • Tương tác

  • Văn bản

  • Trả lời comment

+ Tương tác: hệ thống sẽ tự động tương tác (like, thả tim, v.v...) theo loại bạn chọn trong mục này.

+ Văn bản: hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn riêng theo nội dung văn bản bạn nhập trong mục này. Tin nhắn này sẽ thể hiện giá và trạng thái tồn kho của sản phẩm.

Khi bạn bắt đầu đưa chuột vào vùng Nhập vào nội dung, các lựa chọn nhập thông tin sản phẩm tự động (hình hộp quà) sẽ hiển thị dưới góc phải của khung.

Chọn icon Hộp quà, bạn sẽ thấy các lựa chọn nhập thông tin của sản phẩm tự động. Bạn sẽ lần lượt nhập nội dung và chọn thông tin sản phẩm hiển thị để tạo 1 phản hồi hoàn chỉnh. Ví dụ: Bạn muốn báo giá sản phẩm theo mẫu "Chào bạn, sản phẩm [Tên sản phẩm] có giá [giá sản phẩm]/[đơn vị bán]." thì bạn sẽ nhập như sau:

  1. Nhập chữ "Chào bạn, sản phẩm"

  2. Chọn hộp quà, chọn Tên sản phẩm

  3. Nhập tiếp chữ "có giá"

  4. Chọn hộp quà, chọn Giá sản phẩm

  5. Nhập tiếp dấu "/"

  6. Chọn hộp quà, chọn Đơn vị bán

Sau khi tạo thì mẫu phản hồi của bạn sẽ như sau: Chào bạn, sản phẩm {sku_name} có giá {sku_price} /{sku_unit} .

+ Trả lời comment: hệ thống sẽ tự động trả lời comment của khách hàng theo nội dung bạn nhập trong mục này.

Sau khi cài đặt như trên, hệ thống Doopage sẽ tự động dò trong Fanpage của bạn với tất cả các comment phát sinh ở post các bài viết có chứa hashtag (ví dụ: #SKU_A1), và các comment đó yêu cầu có một hoặc vài từ khoá đã cài đặt (Ví dụ: cham, giá, gia,...) thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt nội dung báo giá đã cài đặt (Ví dụ: Like, trả lời comment, inbox).

Last updated