Google Business Message (ngừng cung cấp)

DooPage hỗ trợ tích hợp Google Business Message để quản lý tin nhắn tập trung

Điều kiện tích hợp:

  • Doanh nghiệp đã có tài khoản Google Doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp có website và số điện thoại

Để tích hợp Google Business Message vào DooPage, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký Google Business Message trên DooPage

Trên my.doopage.com —> Kênh —> Google Business Message —> Thêm tài khoản

Điền các thông tin tài khoản Google Business Message của bạn

Lưu ý:

  • Tên hiển thị: Là tên Google Business của bạn (Bạn có thể vào trang https://business.google.com/ để xem tên Google Business)

  • Ở mục Domain bạn cần điền thông tin dưới dạng: https//ten_website và nhấn Enter để Lưu lại

  • Ở mục số điện thoại, bạn cần điền số điện thoại theo định dạng +84xxxxxxxxx (định dạng có mã quốc gia). Sau đó nhấn Enter để Lưu lại.

Sau khi điền xong thông tin Google Business, click nút +Google Business để hoàn tất.

Xác minh tài khoản Google Business Message trên DooPage

Bạn click vào dòng chữ Xác minh ngay —> xuất hiện khung pop up điền thông tin email và tên người quản lý tài khoản Google Business Message

Sau khi điền xong email và tên, bạn click Xác minh để hoàn tất

Google sẽ gửi 2 email đến email người quản lý bạn vừa điền ở trên. Một email thông báo mã xác nhận, một email hướng dẫn bạn xác minh tài khoản. Bạn chỉ cần thao tác theo hướng dẫn và chờ Google xác nhận.

Để xác minh, bạn reply lại email hướng dẫn của Google theo Cú pháp:

I, [name of brand employee] and [title of employee], grant [messaging_partner_name] the right to send Business Messages using the information specified in this email. Security key: [Google-provided security key from separate email]

Trong đó:

  • [name of brand employee]: Tên người quản lý Google Business Message mà bạn đã đăng ký từ DooPage.

  • [title of employee]: Chức vụ của người quản lý

  • [messaging_partner_name]: DooPage

  • [Google-provided security key from separate email]: mã xác nhận từ email thông báo còn lại của Google

Ví dụ:

I, Ly Khanh Trung and Director, grant DooPage the right to send Business Messages using the information specified in this email. Security key: 6789908

Bước 2: Thiết lập địa điểm của doanh nghiệp trên DooPage

Chọn Thêm vị trí —> tìm kiếm vị trí của Doanh Nghiệp của bạn trên Google Map —> sau đó click Thêm vị trí để hoàn tất

Sau đó click Xác minh ngay để gửi yêu cầu Xác minh vị trí cho Google

Sau khi chờ Google xác minh vị trí thành công, bạn có thể kích hoạt tài khoản Google Business Message trên DooPage để bắt đầu nhận tin nhắn từ Google Business Message trên phần mềm DooPage (center.doopage.com)

Bước 3: Thiết lập các cài đặt khác

Ngoài thời gian trực, nếu có tin nhắn gửi đến Google Business Message, tin nhắn ngoại tuyến sẽ được gửi.

Chính sách: đường dẫn URL dẫn đến chính sách của website (định dạng https://xxx)

Gợi ý: Hiển thị lần đầu tiên khi khách hàng bắt đầu chat với Google Doanh nghiệp

Sau khi thao tác cài đặt, click nút Lưu để hoàn tất.

Last updated