Tin nhắn hàng loạt

Mục Tin nhắn hàng loạt sẽ là nơi bạn quản lý và tạo các nhóm tin nhắn gửi hàng loạt hay theo nhóm khách hàng trên fanpage, nhằm mục đích tiếp cận đến các khách hàng tiềm năng, tăng nhận diện thương hiệu và remarketing đến các khách hàng cũ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Lưu ý: Tính năng này chỉ đang hoạt động cho Fanpage, gửi tin nhắn ZNS trên Zalo OA và kênh Manual

Last updated