Tạo đơn hàng bằng cách gửi phiếu điền thông tin

Sau khi tag sản phẩm và thực hiện thao tác đặt hàng, tại bước Nhập thông tin, bạn gạt nút "Gửi phiếu cho khách hàng điền thông tin" từ xám sang xanh, sau đó nhấn nút Gửi form.

Một đường link sẽ được gửi cho khách hàng.

Khi khách hàng nhấp vào link này, phiếu đơn hàng sẽ hiển thị để khách hàng kiểm tra thông tin sản phẩm, điền thông tin khách hàng. Khách hàng nhấn Hoàn tất để hoàn thành việc đặt hàng

Sau khi khách đặt hàng thành công, phiếu đơn hàng sẽ được gửi cho khách hàng

Ngoài ra, bạn có thể tạo đơn hàng trực tiếp bằng nút Đặt hàng trên màn hình quản lý. Thao tác tương tự như trên. Chỉ khác là hệ thống sẽ không gửi phiếu đơn hàng sau khi chốt đơn thành công cho khách hàng

Last updated