Tự động nhắn tin khi khách hàng click link m.me

Case: Shop của bạn chạy một chương trình tặng khách hàng sản phẩm dùng thử và voucher giảm giá, yêu cầu khách hàng click vào link m.me để chat và cung cấp các thông tin để nhận sản phẩm dùng thử

  • Khách hàng click link m.me để tham gia đăng ký chương trình

  • Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cho khách hàng yêu cầu khách hàng nhập liệu thông tin gồm Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nhận sản phẩm

  • Hệ thống tự động gắn tag khách hàng để nhận diện khách hàng từ chương trình

Bước 1: Tạo điều kiện kịch bản khi click vào m.me

Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Thêm điều kiện kích hoạt khi vào m.me/<page>?ref=<ref>

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (ở đây mình chọn chạy kịch bản trả lời này đến ngày 15/11 sẽ ngừng chạy)

—> Gạt nút kích hoạt Khi vào m.me/<page>?ref=<ref>

Tại ô Ref có chứa keywords Với: điền từ khóa gắn với link m.me (từ khóa này sẽ giúp hệ thống phân biệt và chạy kịch bản tương ứng nếu bạn chạy nhiều kịch bản khi khách hàng click vào link m.me): dungthunameraka

Tại dòng Mẫu: https//m.me/<chọn Fanpage bạn đã chọn trong mục Kênh>?ref=<từ khóa bạn đã điền trong ô Ref có chứa keywords>

Trong ví dụ link sẽ là: https://m.me/2247775365545410?ref=dungthunameraka

Sau đó bạn có thể copy link hoặc xuất thành ảnh mã QRcode để ở nơi mà bạn muốn khách hàng sẽ click link hoặc quét mã QR

(Trong ví dụ này, mình sẽ để link trên bài post)

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Bước 2: Tạo hành động trả lời khi click vào m.me

Chọn Thêm hành động

—> Chọn văn bản: điền nội dung sẽ nhắn tin cho khách.

—> Chọn nhập liệu: điền câu hỏi hoặc thông tin bạn muốn khách hàng trả lời (Họ tên, số điện thoại, địa chỉ)

Với mỗi ô nhập liệu tương ứng, bạn có thể tạo mã thay thế để lưu trữ thông tin khách hàng (ví dụ: customer.realname: tên thật của khách, customer.phone: số điện thoại của khách, customer.add: địa chỉ của khách)

Khi chọn nhập liệu, chỉ khi khách hàng nhắn tin để điền thông tin thì các bước tiếp theo mới chạy. Nếu khách hàng không điền thông tin, hệ thống sẽ dừng chạy ngay bước này

—> Chọn văn bản và tổng kết lại thông tin khách đã điền bằng cách chèn các mã thay thế tạo trong các bước nhập liệu ở trên

—> Chọn văn bản và tổng kết lại thông tin khách đã điền bằng cách chèn các mã thay thế tạo trong các bước nhập liệu ở trên

Cách kịch bản hoạt động

Last updated