Email (Beta) - Đang tạm ngừng

Shop online/Doanh nghiệp thường xuyên làm việc, trao đổi với khách hàng qua email có thể tích hợp tài khoản Email vào DooPage để quản lý Hộp thư

Đối với Gmail, bạn nên thao tác theo trình tự sau:

Bước 1: tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh --> Email --> chọn Thêm tài khoản

Bước 2: Nhập địa chỉ email bạn muốn tích hợp vào DooPage

Điền địa chỉ email

Nhập các thông tin yêu cầu vào pop-up: Mật khẩu, Tên email, Máy chủ thư, Máy chủ gửi thư. Sau đó nhấn nút Hoàn tất

Lưu ý:

- Đối với gmail, bạn sẽ không nhập mật khẩu của gmail mà sẽ phải tạo mật khẩu ứng dụng cho DooPage và nhập mật khẩu ứng dụng này vào (Hướng dẫn tạo mật khẩu cho ứng dụng bạn xem tại mục C bên dưới)

- Thông thường, đối với các địa chỉ email thông dụng như gmail, hotmail, yahoo, DooPage sẽ tự động nhận diện Máy chủ thư và Máy chủ gửi thư.

Tuy nhiên, đối với các email đặc biệt (email công ty), bạn sẽ cần liên hệ với người Quản lý mail server để lấy 02 nội dung này, nhập vào để DooPage nhận diện và tích hợp mail thành công

Máy chủ thư (Incoming mail server): có dạng imap+... (vd: imap+ssl://imap.gmail.com)

Máy chủ gửi thư (Outgoing mail server): có dạng smtp+... (vd: smtp+ssl://smtp.gmail.com)

Từ đây, bạn có thể vào center.doopage.com để bắt đầu quản lý hộp thư đến và trả lời email của khách hàng

Lưu ý:

Để thao tác thành công tích hợp gmail vào DooPage, bạn cần đảm bảo một số thiết lập sau:

A. Thiết lập cho phép sử dụng ứng dụng bên thứ ba cho gmail

Truy cập vào Manage your Google Account --> Security --> Less secure app access --> Nếu trạng thái đang ở Off, bạn cần chuyển sang trạng thái On bằng cách chọn Turn on access --> Kích hoạt sang trạng thái On

B. Thiết lập cấp phép cho đăng nhập qua POP/IMAP

Trong mục cài đặt của email thao tác tùy chọn theo hình bên dưới --> sau đó nhấn Save Changes

C. Bật xác minh 2 bước và tạo mật khẩu ứng dụng cho DooPage

Truy cập vào Manage your Google Account --> Security --> Signing in to Google---> 2-Step Verification

Chọn Get Started

Nhập lại mật khẩu gmail

Chọn Try it now để Google gửi xác nhận đến thiết bị di động mà bạn muốn sử dụng để xác thực 2 bước. Lựa chọn xác nhận trên thiết bị di động của bạn.

Nhập số điện thoại di động để Google gửi tin nhắn (chọn Text message) hoặc gọi điện (chọn Phone call) cung cấp mã xác thực và chọn Send

Nhập mã xác thực mà Google vừa gửi tin nhắn hoặc gọi cho bạn qua số điện thoại bạn cung cấp ở bước trên. Chọn Next

Nhấn Turn on để Bật xác thực 2 bước

Sau đó quay lại màn hình Security --> Signing in to Google---> App Passwords

Nhập lại mật khẩu gmail

Chọn Select App là Mail

Chọn Select Device

Sau đó chọn GENERATE

Lúc này Google sẽ tạo hiển thị cho bạn mật khẩu ứng dụng để bạn sử dụng nhập vào khi đăng nhập trên DooPage

Email hiện tại chỉ hỗ trợ gửi-nhận tin text. Đội ngũ kỹ thuật của Doopage sẽ cố gắng cải tiến các tính năng trên kênh email trong thời gian tới.

Last updated