Cài đặt phễu khách hàng

Để hỗ trợ nhân viên phân loại phễu khách hàng khi nhắn tin trong Hộp thư đến, bạn có thể cập nhật các loại phễu trong Phễu khách hàng

Trong hành trình ra quyết định mua hàng, mỗi khách hàng của bạn đều sẽ trải qua những trạng thái cơ bản theo một thứ tự nhất định. Mỗi trạng thái khách hàng trong hành trình quyết định mua hàng này tương ứng với một phễu khách hàng.

Ví dụ: khách hàng của một shop khi bắt đầu tương tác với shop online, họ là những khách hàng mới

Sau khi được tư vấn, họ có thể trở thành khách hàng tiềm năng, sẵn sàng ra quyết định mua hàng trở thành khách đã mua hàng hoặc khách không mua hàng .

Tiếp đó, khi đã ra quyết định mua hàng, khách đó sẽ trở thành khách hàng của shop. Và nếu họ ra quyết định mua hàng nhiều lần, họ sẽ trở thành khách hàng trung thành .

Phân chia khách hàng theo phễu sẽ giúp nhân viên có hướng tư vấn, đưa ra ưu đãi phù hợp và tăng tỷ lệ upsell thành công.

Để tạo 1 phễu khách hàng mới, bạn chọn Cài đặt --> Phễu khách hàng --> Thêm phễu:

Bạn có thể đặt tên, chọn màu phân biệt dành cho phễu khách hàng.

Sau đó bạn chọn Hoàn tất để lưu cài đặt phễu khách hàng

Nhân viên thuộc công ty bạn có thể gắn phễu khách hàng trong Hộp thư đến.

Xem thêm tính năng tạo phễu khách hàng tại video sau: https://www.youtube.com/watch?v=ejZwfyLNNsI

Last updated