17. Tôi cần cung cấp những quyền gì cho DooPage khi kết nối với Fanpage?

Dưới đây là những quyền tối thiểu bạn cần đồng ý cấp cho DooPage để DooPage có thể thay bạn quản trị Fanpage và cấp quyền cho tư vấn viên của bạn.

  • Thông tin email là bắt buộc để nhận diện thay cho login

  • Quyền list Pages để giúp bạn chọn được danh sách Pages trong DooPage mà không cần nhập mã code.

  • Quyền manage Page để DooPage thay bạn làm những công đoạn setup Page như Welcome message hay cài đặt Webhook để chatbot hay các công cụ khác có thể hoạt động chính xác.

  • Quyền Publish và truy xuất tới Message và Conversation để nhân viên của bạn có thể thông qua DooPage trả lời thông tin của khách hàng

Last updated