Thiết lập tài khoản trên phần mềm

Bước 1: Mở trình duyệt (tốt nhất nên là Chrome phiên bản mới nhất), truy cập vào đường dẫn my.doopage.com

Bước 2: Đăng nhập vào Facebook (nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Facebook trên cùng trình duyệt trước đó thì bỏ qua bước này)

Lưu ý: Nếu bạn tích hợp Fanpage để quản lý inbox và comment trên phần mềm DooPage, nick Facebook bạn dùng đăng nhập vào phần mềm cần có quyền admin của tất cả các Fanpage bạn muốn tích hợp

Bước 3: Tick chọn những Fanpage bạn muốn thêm vào phần mềm để quản lý và cấp quyền cho DooPage trên các Fanpage này

Bước 4: Điền thông tin tài khoản cho phần mềm: Tên công ty, Số điện thoại, Email

***Tên công ty: Là tên tài khoản trên phần mềm, bạn có thể tùy chọn

Last updated