Tự động trả lời khi khách hàng click vào Ice-Breaker trên Fanpage

Hướng dẫn cài đặt nội dung trả lời khi khách hàng click vào nút Ice-breaker (Gợi ý)

Sau khi cài đặt Ice-breaker (Gợi ý) trên Fanpage, bạn có thể thiết lập câu trả lời khi khách hàng click vào một nút Ice-breaker (Gợi ý) tương ứng

Trên my.doopage.com—> Chatbot—> Kịch bản—> Click chuột phải vào vùng làm việc chọn Thêm kịch bản

Bước 1: Tạo điều kiện cho kịch bản

 • Click vào nút Tạo điều kiện kích hoạt

 • Điền Tên kịch bản

 • Chọn mức độ ưu tiên của kịch bản. Trong ví dụ mình chọn Ưu tiên trung bình

 • Chọn Kênh áp dụng: Fanpage cần chạy kịch bản

 • Chọn thời hạn chạy kịch bản. Ở đây mình chọn Không thời hạn (kịch bản sẽ luôn chạy mà không bị giới hạn thời gian)

 • Kích hoạt điều kiện Khi bắt đầu Messenger

 • Chọn hành động Khi chọn gợi ý

 • Chọn gợi ý đã được cài đặt trên Fanpage tương ứng

 • Sau đó Click Hoàn tất để Lưu điều kiện kịch bản

Bước 2: Thêm hành động cho kịch bản

 • Click vào nút Thêm hành động

 • Chọn Văn bản (gửi tin nhắn cho khách hàng)

 • Điền nội dung tin nhắn cần gửi. Có thể chèn các mã thay thế để hệ thống chèn các thông tin khách hàng (ví dụ như tên khách hàng, tên kênh online,...) trong nội dung tin nhắn

 • Ngoài ra có thể chọn thêm các hành động khác tùy thuộc vào kịch bản bạn xây dựng

 • Click Hoàn tất để Lưu hành động

*** Test kịch bản

Last updated