Tạo công ty mới/Tham gia công ty bằng app

Tải app tại đây: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doopage iOS: https://itunes.apple.com/US/app/id1382891202?mt=8

Sau khi mở ứng dụng DooPage, bạn bấm vào nút “Đăng nhập Facebook”

Xuất hiện 2 tùy chọn:

Nếu bạn là nhân viên và được chủ shop cấp mã gia nhập, bạn nhập Mã tham gia, nhấn nút Tham gia để vào công ty cần tư vấn

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, chủ shop chưa tạo công ty trên DooPage hoặc muốn tạo công ty mới trên DooPage, bạn chọn tạo công ty mới, nhập các thông tin: Tên công ty, số điện thoại, email. Nhấn Hoàn tất để tạo công ty mới

Last updated