Cài đặt khác

Quản lý các tính năng như Tự động thích comment, tự động ẩn comment, thông tin công ty,...

Tự động thích comment

Khi kích hoạt tính năng này, phần mềm sẽ tự động react like tất cả các comment của khách hàng trên các post của Fanpage được kích hoạt (không hoạt động trên các post không được Facebook hỗ trợ qua API như Jobs, Event,...)

Xem thao tác tại đây: 2. Tôi có thể tự động ẩn comment của khách hàng trên facebook không?

Thay đổi thông tin công ty

Đổi thông tin tài khoản công ty đã tạo trên phần mềm bao gồm tên hiển thị, chèn logo công ty, email nhận thông báo, địa chỉ, số điện thoại

Xem thao tác tại đây: Thay đổi/Cập nhật thông tin công ty

Đăng ký nhận email

Nếu bạn kích hoạt tính năng này, email đã đăng ký của bạn sẽ nhận được các thông báo liên quan đến tài khoản công ty như nhắc gia hạn, nhắc cập nhật lại fanpage nếu xảy ra lỗi truy cập fanpage

Gửi thông tin đơn

Nếu kích hoạt tính năng này, sau khi đơn hàng được tạo thành công, hệ thống sẽ tự động gửi hình ảnh thông tin đơn hàng tới khách hàng.

Xem thao tác tại đây: Tắt-bật tính năng gửi thông tin đơn hàng

Tính năng này ở chế độ mặc định khi kích hoạt, nếu không muốn sử dụng, bạn có thể tắt tính năng.

Làm việc theo ca

Chế độ này sẽ yêu cầu nhân viên tư vấn phải kết thúc tư vấn khách hàng khi hết ca và thực hiện nghiệp vụ chuyển giao ca. Xem thao tác tại đây: Cài đặt chế độ cho phép nhân viên chuyển ca

Chống giành khách

Tắt kích hoạt sẽ cho phép nhân viên có thể giành khách của nhau bất cứ lúc nào. Kích hoạt sẽ chỉ cho phép nhân viên tư vấn giành khách hàng của người khác nếu như khách hàng không nhận được phản hồi trong vòng xx thời gian Xem thao tác tại đây: Cài đặt chế độ Chống giành khách

Quản lý Đặt hàng - Nhập hàng (Backorder)

Kích hoạt sẻ bổ sung thêm hai trạng thái "Đang đặt hàng", "Đã nhập hàng" vào quản lý đơn hàng.

Xem thao tác tại đây: Quản lý các trạng thái đơn hàng

Phân bổ khách tự động

Kích hoạt sẻ phân bổ khách mới chưa được tiếp nhận cho tư vấn viên đang trực tuyến. Xem thao tác tại đây: Tự động phân chia khách hàng cho nhân viên

Đo lường chất lượng chăm sóc khách hàng

Kích hoạt sẽ gửi phiếu thu thập ý kiến theo một trong các mô hình chuẩn CSAT cho khách hàng ngẫu nhiên trong vòng từ 04 đến 08 tiếng kể từ thời điểm tin nhắn cuối cùng của khách hàng để khách đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Last updated