DooPage
Search…
Gắn phễu khách hàng trên app
Sau khi đã Tiếp nhận khách hàng, bạn có thể gắn phễu khách hàng dựa trên các thẻ được tạo sẵn bởi quản lý/chủ shop. (xem thêm) Chọn vào ô CXĐ (chưa xác định) phía trên góc trái màn hình để gắn phễu khách hàng.
Chọn phễu khách hàng cần gắn . Sau khi chọn, trên ô gắn phễu khách hàng sẽ hiển thị tên phễu bạn vừa chọn
Last modified 5mo ago
Copy link