Gắn phễu khách hàng trên app

Sau khi đã Tiếp nhận khách hàng, bạn có thể gắn phễu khách hàng dựa trên các thẻ được tạo sẵn bởi quản lý/chủ shop. (xem thêm) Chọn vào ô CXĐ (chưa xác định) phía trên góc trái màn hình để gắn phễu khách hàng.

Chọn phễu khách hàng cần gắn . Sau khi chọn, trên ô gắn phễu khách hàng sẽ hiển thị tên phễu bạn vừa chọn

Last updated