Tự động gửi tin nhắn khi khách hàng quan tâm OA

Khi khách hàng click vào nút Quan tâm trên Zalo OA, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cảm ơn theo nội dung bạn tạo

Bước 1: Tạo điều kiện kịch bản khi quan tâm OA

Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Thêm điều kiện kích hoạt khi quan tâm ZaloOA

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản (Zalo OA), Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi quan tâm ZaloOA

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Bước 2: Tạo hành động trả lời khi quan tâm OA

Chọn Thêm hành động

—> Chọn Văn bản: điền nội dung tin nhắn sẽ gửi khi khách hàng quan tâm OA. Bạn có thể chèn thêm mã thay thế để cá nhân hóa tên khách hàng

—> Chọn Thêm Tag: thêm tag CSKH để nhân viên có thể lọc lại khách hàng đã quan tâm OA và chủ động gửi tin chăm sóc

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Cách kịch bản hoạt động

Khi khách hàng click vào nút Quan tâm trên Zalo OA của bạn, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cảm ơn và gắn tag CSKH trên ô chat của phần mềm DooPage

Last updated