Tắt-bật tính năng gửi thông tin đơn hàng

Ngay sau khi tạo đơn hàng thành công từ center.doopage.com, hệ thống sẽ gửi hình ảnh thông tin đơn hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này, bạn có thể tắt tính năng trong mục Cài đặt.

Trên my.doopage.com, bạn chọn mục Cài đặt --> Cài đặt khác (hoặc click vào link: https://my.doopage.com/dashboard/settings), gạt nút tắt (màu xám) hoặc mở (màu xanh) tính năng gửi thông tin đơn hàng.

Last updated