Thông tin khách hàng

Quản lí khách hàng

Để xem thông tin các khách hàng đã phản hồi trên các kênh, bạn vào trang Khách hàng trong mục Quản lý. Bạn sẽ xem được thông tin: tên facebook của khách hàng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, tổng số đơn hàng đã thanh toán, tổng số doanh thu phát sinh từ khách hàng này, thời gian phát sinh đơn hàng gần nhất, thời gian nhắn tin với khách hàng lần gần đây nhất, facebook cá nhân và thông tin số điện thoại.

Mặc định hệ thống chỉ lưu tên facebook của khách hàng, tổng số đơn hàng đã thanh toán, tổng số doanh thu phát sinh từ khách hàng này, thời gian phát sinh đơn hàng gần nhất, thời gian nhắn tin với khách hàng lần gần đây nhất.

  • Khách hàng Nguyễn Cao Cường chưa từng mua hàng tại cửa hàng nên đơn hàng hiển thị là 0, đã mua 0, Mua lần cuối chưa có và đã chat với cửa hàng cách đây 02 giờ trước.

  • Khách hàng Nguyễn Phan Nguyên đã từng mua 04 đơn hàng tại cửa hàng, tổng giá trị của 4 đơn hàng là 1.198.000 VNĐ, lần mua gần nhất là 03 ngày trước, và thời gian nhắn tin với khách hàng này gần nhất là cách đây 02 giờ trước.

Khung thông tin khách hàng sẽ hiển thị để bạn cập nhật

Sau khi cập nhật thông tin khách hàng, bạn nhấn nút Hoàn tất để lưu lại trên hệ thống

Xem thêm: Hướng dẫn nhắn tin với người dùng

Last updated