Shopee

Shop online có thể tích hợp tài khoản Shopee người bán vào DooPage để quản lý inbox trên Shopee

Bước 1: Tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh -> Shopee ->

Bước 2: Giao diện sẽ được chuyển sang trang đăng nhập tài khoản của Shopee.

Bạn đăng nhập tài khoản Shopee người bán của bạn trên giao diện này

Bước 3: Click nút Confirm Authorization để cấp quyền cho phần mềm

Sau khi cấp quyền thành công, giao diện sẽ quay trở lại mục quản lý danh sách Kênh trên my.doopage.com và tài khoản Shopee sẽ được thêm thành công

Các tùy chọn trên Shopee:

Từ đây, bạn có thể vào center.doopage.com để bắt đầu chat với khách hàng inbox cho bạn trên Shopee.

Lưu ý: Thời gian load tin nhắn trên Shopee có thể dao động từ 3-10 phút tùy thuộc vào tốc độ Shopee gửi tin nhắn về phần mềm

Bạn có thể đồng bộ sản phẩm từ Shopee sang DooPageđồng bộ đơn hàng từ Shopee sang phần mềm để quản lý tập trung trên phần mềm.

Last updated