DooPage
Search
K

Shopee

Shop online có thể tích hợp tài khoản Shopee người bán vào DooPage để quản lý inbox trên Shopee

Bước 1: Tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh --> Shopee --> chọn Cập nhật tài khoản

Bước 2: Giao diện sẽ được chuyển sang trang đăng nhập tài khoản của Shopee.

Bạn đăng nhập tài khoản Shopee người bán của bạn trên giao diện này

Đăng nhập vào tài khoản người bán của bạn

Bước 3: Click nút Confirm Authorization để cấp quyền cho phần mềm

Sau khi cấp quyền thành công, giao diện sẽ quay trở lại mục quản lý danh sách Shopee trên my.doopage.com.
Bạn đã tích hợp tài khoản Shopee thành công trên phần mềm. (Hoặc nếu tài khoản Shopee chưa được kích hoạt, bạn hãy kích hoạt bằng cách gạt nút kích hoạt từ màu xám chuyển sang xanh)
Từ đây, bạn có thể vào center.doopage.com để bắt đầu chat với khách hàng inbox cho bạn trên Shopee.
Lưu ý: Thời gian load tin nhắn trên Shopee có thể dao động từ 3-10 phút tùy thuộc vào tốc độ Shopee gửi tin nhắn về phần mềm
Bạn có thể đồng bộ sản phẩm từ Shopee sang DooPageđồng bộ đơn hàng từ Shopee sang phần mềm để quản lý tập trung trên phần mềm.