Shopee

Shop online có thể tích hợp tài khoản Shopee người bán vào DooPage để quản lý inbox trên Shopee

Tài khoản bạn tích hợp vào DooPage là tài khoản Shopee người bán của bạn (tài khoản tạo trên https://banhang.shopee.vn/)

Bước 1: Tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh --> Shopee --> chọn Thêm tài khoản

Bước 2: Điền UsenameMật khẩu Shopee, sau đó nhấn nút Hoàn tất

Bước 3: Điền mã bảo mật Shopee để hoàn tất tích hợp

Một mã bảo mật sẽ được gửi về điện thoại hoặc tài khoản email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản người bán Shopee. Sau khi nhập mã bảo mật, bạn nhấn nút Hoàn tất để tích hợp Shopee vào phần mềm.

Sau đó tài khoản Shopee được kích hoạt thành công trên phần mềm. (Hoặc nếu tài khoản Shopee chưa được kích hoạt, bạn hãy kích hoạt bằng cách gạt nút kích hoạt từ màu xám chuyển sang xanh )

Từ đây, bạn có thể vào center.doopage.com để bắt đầu chat với khách hàng inbox cho bạn trên Shopee.

Bạn có thể đồng bộ sản phẩm từ Shopee sang DooPageđồng bộ đơn hàng từ Shopee sang phần mềm để quản lý tập trung trên phần mềm.

Đồng thời bạn cũng có thể thiết lập các loại Kịch bản tự động trả lời tin đánh giá của khách hàng trên Shopee hoặc Kịch bản tự động gửi tin nhắn cho khách hàng khi thay đổi trạng thái đơn hàng trên phần mềm để chăm sóc khách hàng tốt hơn