Tạo đơn hàng nhanh

Tư vấn viên có thể tạo đơn hàng nhanh cho khách hàng ngay cả khi đang tư vấn với khách hàng

Lưu ý: Nhân viên tư vấn phải đang tiếp nhận khách hàng mới có thể Tạo đơn hàng

Chọn sản phẩm cần tạo đơn trong Danh sách sản phẩm, rồi chọn Lưu giỏ hàng

Sản phẩm được Lưu sẽ xuất hiện phía trên khung chat.

Nếu bạn muốn tạo đơn hàng ngay cho khách hàng thì chọn Tạo đơn hàng

Hoặc sau khi Lưu giỏ hàng, bạn chọn Đặt hàng -->Tạo đơn

Ô nhập thông tin đơn hàng xuất hiện Bạn nhập đầy đủ thông tin đơn hàng và nhấn nút Hoàn tất để hoàn thành đơn hàng.

Lưu ý: Nếu bạn tạo đơn hàng cho đơn hàng ở nước ngoài, không giao hàng trong nước hoặc đơn hàng khách hàng tự đến cửa hàng để lấy hàng (không yêu cầu bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin địa chỉ khách hàng), tại ô tùy chọn Quốc gia bạn chọn biểu tượng Không giao hàng hoặc Khác

Thông tin đơn hàng sẽ được hệ thống inbox cho khách hàng để khách hàng biết được thông tin đơn hàng.

Lần đầu tiên tạo đơn hàng, tư vấn viên phải nhập thông tin khách hàng nhưng ở những lần tạo đơn sau cho khách hàng này, thông tin của khách hàng sẽ được hệ thống tự động lưu.

Lưu ý: Để xóa form đơn hàng đang tạo trên khung chat, bạn nhấp vào Sản phẩm đang Lưu, chọn Xóa tất cả và nhấp vào Lưu giỏ hàng lần nữa để xóa

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc có quyền Thủ kho, bạn có thể lựa chọn Xác nhận đơn hàng ngay trên khung chat với khách hàng mà không cần phải quay lại Trang quản lý bằng cách chọn các thông tin:

+ Điểm nhận hàng,

+ Đơn vị vận chuyển,

+ Ghi chú

nhấn Hoàn tất Hoặc chọn Duyệt sau ở my.doopage.com để Xác nhận đơn hàng sau.

Last updated