1.Tôi có thể thiết lập tự động like toàn bộ các comment trên Fanpage của mình được không?

Bạn có thể vào mục Cài đặt trên my.doopage.com, gạt nút kích hoạt để sử dụng tính năng tự động Like toàn bộ các comment của khách hàng trên các Fanpage đã được kích hoạt. Hệ thống tự động like comment sẽ chỉ hoạt động đối với các comment tới sau khi kích hoạt tính năng này.

Last updated