Tính năng lọc tin nhắn

Bạn có thể sử dụng các bộ lọc của DooPage để lọc tin nhắn theo nhóm, giúp tối ưu hóa việc nhắn tin với khách hàng

Bạn có thể lọc theo kênh, nhóm khách hàng, và tình trạng tin nhắn và có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc để lọc khách hàng, hỗ trợ cho việc tư vấn cho khách hàng dễ dàng hơn:

1. Mở xem cài đặt lọc tin nhắn

2. Lọc theo kênh bán hàng để xem danh sách khách hàng inbox/comment trên kênh

3. Hiển thị nguồn tin nhắn: khi tư vấn viên chọn tùy chọn này, trên danh sách khách hàng bên trái sẽ hiển thị thêm kênh online mà khách hàng đã chat

4. Lọc theo loại tin nhắn:

+ Tất cả các tin

+ Tin chưa đọc: Hiển thị dòng chữ in đậm, là tin của khách hàng mà tư vấn viên chưa click vào xem

+ Tin chưa trả lời: Là tin nhắn mà lượt nhắn tin cuối cùng là của khách hàng (vòng tròn đỏ/cam có đánh số bên trong: hiển thị số lượng tin nhắn cuối cùng của khách hàng chưa được trả lời)

+ Tin có số điện thoại: Trong nội dung tin nhắn/comment của khách hàng có chứa số điện thoại

5. Lọc riêng comment/tin nhắn:

+ Chỉ hiện comment: hiển thị danh sách khách hàng đã từng comment trên kênh online (tin nhắn của khách hàng sẽ bị ẩn đi)

+ Chỉ hiện tin nhắn: hiển thị danh sách khách hàng đã từng nhắn tin cho kênh online (comment của khách hàng sẽ bị ẩn đi)

6. Lọc theo loại khách hàng :

+ Tất cả khách hàng: hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng đã nhắn tin hoặc comment cho kênh online

+ Khách hàng chưa ai tiếp nhận: hiển thị danh sách khách hàng chưa có tư vấn viên nào "Tiếp nhận" để chat với khách vào thời điểm hiện tại (chỉ có avatar lớn của khách hàng, không có avatar nhỏ của tư vấn viên)

+ Khách hàng của tôi: hiển thị danh sách những khách hàng do tư vấn viên đó đang tiếp nhận (có avatar nhỏ của tư vấn viên bên dưới avatar lớn của khách hàng)

+ Khách hàng bị chặn: hiển thị danh sách khách hàng bị gắn nhãn "Chặn khách hàng"

7. Lọc theo phễu khách hàng

8. Lọc theo tag khách hàng

9. Lọc theo nhân viên tư vấn: Khi sử dụng bộ lọc này sẽ chỉ hiển thị danh sách khách hàng đang được nhân viên trong bộ lọc tiếp nhận

*** Tư vấn viên có thể sử dụng bộ lọc thao tác nhanh mặc định ở menu bên trái để hỗ trợ việc lọc theo một số điều kiện sẵn có nhanh hơn

Mặc định theo thứ tự từ trên xuống

+ Tin chưa đọc

+ Tin chưa trả lời

+ Tin có số điện thoại

+ Lọc chỉ hiện comment

+ Lọc chỉ hiện tin nhắn

Ngoài ra nhân viên tư vấn có thể tùy chỉnh tạo bộ lọc thao tác nhanh để xử lý trong quá trình tư vấn Xem tại: Tạo bộ lọc tùy chỉnh

Last updated