Vận chuyển VNPost

Tạo tài khoản VNpost

Để tích hợp VNpost vào DooPage, bạn cần có 01 tài khoản trên VNPost

Tích hợp VNPost vào Doopage

Để tích hợp VNPost vào phần mềm DooPage, bạn đăng nhập vào Doopage và vào mục Bán hàng --> Giao nhận ở menu bên trái

Click chọn “Thêm dịch vụ giao nhận”

-Tại ô “Dịch vụ giao nhận”: chọn VNPost

-Tại ô “Mã thẻ KHTT”: Bạn cần nhập Mã thẻ KHTT đã đăng ký với VNPost

-Tại ô “Mật khẩu”: nhập mật khẩu tài khoản VNPost của bạn Sau đó click vào nút “Hoàn tất”

Sau khi Hoàn tất, bạn đã tích hợp thành công VNPost vào phần mềm DooPage.

Chọn dịch vụ VNPost để vận chuyển đơn hàng

Bây giờ khi bạn tạo đơn hàng trên DooPage, bạn có thể lựa chọn đơn vị vận chuyển là VNPost và lựa chọn gói vận chuyển phù hợp với nhu cầu.

Trước khi Xử lí đơn hàng, bạn cần Tạo điểm lấy hàng

Chọn Bán hàng --- >Đơn hàng ở menu bên trái --> chọn Xử lí một đơn hàng trong danh sách đơn hàng

Chọn thông tin Điểm lấy hàng và nhấn "Tự giao hàng" để chọn VNPost

  • Lưu ý: Giá giao hàng của VNPost là giá tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy theo kích thước, trọng lượng thực tế của hàng hóa.

Click vào nút “Xác nhận”

Nếu muốn xuất phiếu in đơn hàng, nhấp vào nút Xử lý tại đơn hàng cần in phiếu, khung pop up xuất hiện, chọn In phiếu

Last updated