Quản lý đơn hàng và duyệt đơn trên app

Chủ shop/Thủ kho có thể quản lý đơn và duyệt đơn hàng ngay trên app DooPage

Trên app DooPage, bạn có thể quản lý được trạng thái đơn hàng đã tạo và duyệt đơn hàng

Đơn hàng gồm 3 trạng thái:

+ Chờ xử lý: đơn hàng đã tạo nhưng chưa được duyệt

*** Xử lý đơn hàng

Nhấn chọn vào đơn hàng cần xử lý

---> Kiểm tra thông tin sản phẩm, sau đó chọn Giao nhận

---> Chọn các thông tin: điểm lấy hàng, đơn vị vận chuyển, gói cước phù hợp, ghi chú, tùy chọn shop trả phí ship hay khách trả phí ship, tùy chọn Lấy hàng tận nơi hay gửi hàng tại bưu cục

---> Xác nhận

Nếu muốn Hủy đơn hàng vừa xử lý, nhấn vào nút Hủy đơn

+ Đã xác nhận: đơn hàng đã được xử lý

+ Kết thúc: đơn hàng đã được giao cho khách hàng

Last updated