DooPage
Search
K

Quản lý đơn hàng và duyệt đơn trên app

Chủ shop/Thủ kho có thể quản lý đơn và duyệt đơn hàng ngay trên app DooPage
Trên app DooPage, bạn có thể quản lý được trạng thái đơn hàng đã tạo và duyệt đơn hàng
Đơn hàng gồm 3 trạng thái:
+ Chờ xử lý: đơn hàng đã tạo nhưng chưa được duyệt
*** Xử lý đơn hàng
Nhấn chọn vào đơn hàng cần xử lý
---> Kiểm tra thông tin sản phẩm, sau đó chọn Giao nhận
---> Chọn các thông tin: điểm lấy hàng, đơn vị vận chuyển, gói cước phù hợp, ghi chú, tùy chọn shop trả phí ship hay khách trả phí ship, tùy chọn Lấy hàng tận nơi hay gửi hàng tại bưu cục
---> Xác nhận
Đơn hàng đã được xử lý và chuyển sang danh sách đơn hàng đã xác nhận
Nếu muốn Hủy đơn hàng vừa xử lý, nhấn vào nút Hủy đơn
+ Đã xác nhận: đơn hàng đã được xử lý
+ Kết thúc: đơn hàng đã được giao cho khách hàng