DooPage
Search
K

Tạo đơn hàng khách đã thanh toán một phần

Trường hợp bạn muốn tạo đơn hàng mà khách đã thanh toán trước 1 phần tiền hàng
(1) Bạn lựa chọn thay đổi tổng tiền bằng cách nhấp vào biểu tượng Thay đổi
bên cạnh số tiền.
*** Thực thu: Là tổng tiền khách hàng cần thanh toán sau khi đã trừ ưu đãi và trừ phần tiền khách đã thanh toán trước)
Số tiền thực thu sẽ là Tiền thu hộ nếu shop có liên kết với Đơn vị vận chuyển trên DooPage
(2) Thay đổi số tiền thực thu bằng cách bấm vào biểu tượng Thay đổi
bên cạnh số tiền
(3) Điền số tiền thực thu, chọn và điền lý do thay đổi thực thu
(4) Sau đó nhấn vào nút Xác nhận.
(5) Nhấn vào biểu tượng Đặt hàng
để tự Tạo đơn cho khách (bạn tự điền thông tin khách hàng) hoặc Gửi phiếu điền thông tin để khách hàng tự điền.