22. Tại sao tôi không nhận được tin nhắn của Instagram

Nếu bạn đã tích hợp Instagram vào phần mềm nhưng trên giao diện center.doopage.com chỉ load được comment, không load được tin nhắn của Instagram, bạn cần kiểm tra lại một trong hai yếu tố sau:

1. Đảm bảo bạn đã tích hợp Fanpage kết nối với Instagram vào phần mềm DooPage

Bạn có thể không cần kích hoạt Fanpage này trên phần mềm, nhưng cần tích hợp Fanpage vào phần mềm để cấp quyền cho phần mềm

Tick chọn Fanpage đã kết nối với Instagram cần quản lý

Bạn có thể xem Fanpage đã kết nối với Instagram bằng cách

Truy cập vào Instagram --> chọn Chỉnh sửa trang cá nhân --> Thông tin công khai về doanh nghiệp --> Tên Fanpage kết nối nằm trong mục Trang

2. Đảm bảo bạn đã Cấp quyền truy cập vào Tin nhắn trên Instagram cho phần mềm

Truy cập vào Instagram --> Chọn:Cài đặt --> Quyền riêng tư -->Tin nhắn --> Bật Cấp quyền truy cập vào tin nhắn

Last updated