Mẫu trả lời

Mẫu trả lời nhanh là tính năng hỗ trợ tư vấn viên dùng những câu lệnh ngắn gọn để gọi những mẫu câu đã được tích hợp sẵn trong hệ thống, giúp tư vấn viên tiết kiệm thời gian khi tư vấn cho khách hàng

Link video demo:

Để thiết lập tính năng Mẫu trả lời nhanh,

bạn vào mục Chatbot --> Mẫu trả lời --> chọn Thêm mẫu trả lời

Cửa sổ Thông tin tin nhắn tự động sẽ xuất hiện:

+ Tại khung Tên-Mô tả- Nhóm câu trả lời nhanh, bạn có thể điền tên, mô tả ngắn gọn nội dung câu trả lời nhanh và tên nhóm (nếu bạn có nhiều nhóm mẫu câu trả lời nhanh) để dễ phân biệt

+ Tại khung Điều kiện kích hoạt, bạn chọn:

  • Áp dụng cho các kênh: mẫu câu trả lời nhanh chỉ được sử dụng cho các kênh online bạn chọn trong mục này

  • Mã gọi nhanh (bắt buộc): tại đây bạn tự tạo một câu lệnh ngắn gọn để gọi mẫu câu trả lời nhanh

Lưu ý: Mã gọi nhanh được tạo chứa ít hơn hoặc bằng 45 ký tự (bao gồm cả khoảng trắng)

+ Tại khung Tin nhắn của khách hàng, bạn sẽ tạo nội dung của mẫu câu trả lời sẵn. Tại mục này bạn cũng có thể tạo một kịch bản mẫu trả lời tự động khi tư vấn cho khách hàng.

Có ba tùy chọn để bạn tạo nội dung của mẫu câu trả lời sẵn:

  • Văn bản: bạn gõ đoạn văn bản mẫu trả lời sẵn để trả lời khách hàng. Nếu đoạn văn bản quá dài, bạn có thể tách ra thành nhiều mẫu câu trả lời theo thứ tự

  • Hình và nút: Bạn có thể thiết lập để gửi hình và nút tùy chọn cho khách hàng

Lưu ý:

Nếu phần hình và nút bạn không nhập Tiêu đề và Nội dung, khi áp dụng kịch bản trả lời nhanh, hệ thống sẽ gửi dưới dạng hình ảnh

Nếu phần hình và nút bạn nhập đầy đủ Tiêu đề và Nội dung, khi áp dụng kịch bản trả lời nhanh hệ thống sẽ gửi dưới dạng cart (hình ảnh kèm nội dung và tiêu đề)

Đối với các kênh online khác (trừ Fanpage) sẽ không hỗ trợ định dạng nút

  • Nhập liệu: Sử dụng để hỏi khách hàng cung cấp thông tin của khách hàng như văn bản (họ tên,...), vị trí (địa chỉ), email, số điện thoại

Sau khi hoàn tất kịch bản mẫu câu trả lời sẵn, bạn có thể Lưu kịch bản mẫu câu trả lời sẵn để sử dụng hoặc Lưu bản nháp để tiếp tục chỉnh sửa sau.

*** Sau khi hoàn tất tạo mẫu câu trả lời nhanh, bạn có thể sao chép, cập nhật, xóa mẫu câu trả lời nhanh bằng cụm nút:

***Tư vấn viên có thể sử dụng các mã gọi nhanh để sử dụng kịch bản trả lời nhanh

Xem thêm: Hướng dẫn nhắn tin với khách hàng

***Sử dụng tính năng Trả lời nhanh khi chat với khách hàng tại giao diện Center.doopage.com

Để sử dụng tính năng Trả lời nhanh, tại ô chat với khách hàng, tư vấn viên gõ câu lệnh theo cấu trúc: /tên mã gọi nhanh để hiển thị kịch bản mẫu câu trả lời sẵn có trên hệ thống và trả lời khách hàng.

Lưu ý: Bạn chỉ cần gõ “/” → Danh sách các mã gọi nhanh đã thiết lập sẽ hiển thị trên màn hình (nếu có quá nhiều mã trả lời nhanh, bạn gõ thêm ký tự trong mã trả lời nhanh để lọc danh sách nhanh hơn)

Nhấp chọn kịch bản trả lời nhanh cần áp dụng / hoặc dùng phím mũi tên lên xuống để chọn mã trả lời nhanh cần dùng rồi nhấn Enter để hiện mã gọi nhanh trên khung chat

Last updated