Manual - đang bảo trì

Kênh Manual cho phép bạn upload File số điện thoại của khách hàng vào hệ thống để sử dụng dịch vụ ZNS hoặc Tổng đài liên hệ với khách hàng

Thêm kênh Manual

Trên my.doopage.com --> vào mục Kênh --> Manual (Hoặc truy cập vào đường dẫn: https://my.doopage.com/dashboard/manual-channel) --> Chọn +Thêm

Nhập tên của kênh Manual trong cửa sổ Thêm tên --> Hoàn tất

Gạt nút kích hoạt chuyển sang xanh để kích hoạt kênh Manual

Tải file số điện thoại khách hàng lên kênh Manual

Click tải File mẫu về máy để chỉnh sửa dữ liệu phù hợp

Click để chọn file và tải lên file sau khi đã chỉnh sửa theo mẫu

Hệ thống sẽ hiển thị dưới dạng xem trước 5 cột và dòng đầu tiên của File upload

Sau đó click Hoàn tất để tải File thành công

Sau khi tải File thành công, danh sách số điện thoại sẽ xuất hiện trên trang center.doopage.com.

Bạn có thể gọi điện trực tiếp cho khách hàng (nếu bạn đã đăng ký kênh Tổng đài).

Hoặc sử dụng tính năng gửi tin nhắn ZNS của Zalo OA.

Last updated