DooPage
Search
⌃K

Thêm ghi chú

Bạn có thể tạo ghi chú khách hàng nếu cần ghi nhớ thông tin hoặc vấn đề cần xử lý đối với khách hàng đang tư vấn.
Để tạo ghi chú chọn biểu tượng
Điền nội dung ghi chú vào ô và nhấn Hoàn tất
Nhập nội dung ghi chú trong ô
Ghi chú hiển thị ngay trên ô nhập tin nhắn
Với một ô chat đã có sẵn ghi chú, nút Ghi chú
sẽ được ẩn đi. Bạn click vào dòng ghi chú sẵn có trên ô chat để sửa đổi nội dung ghi chú hoặc xóa ghi chú. Ghi chú sẽ được ẩn đi khi bạn rê chuột để kéo nội dung chat lên trên và sẽ xuất hiện trở lại khi bạn kéo nội dung chat xuống dưới cùng