Xem thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng

Lịch sử giao dịch giúp tư vấn viên theo dõi được lịch sự đơn hàng khi khách hàng có phát sinh giao dịch với shop online.

Tại cửa sổ chat, ngay dưới avatar của khách hàng, nếu khách hàng chưa phát sinh đơn hàng nào sẽ có dòng chữ Chưa có đơn hàng

Nếu khách hàng đã phát sinh đơn hàng với shop, lịch sử đơn hàng sẽ được hiển thị cụ thể ngay dưới tên và avatar của khách hàng

Ví dụ như trong hình:

+ 2 đơn hàng mới: đơn hàng mới được tạo, chưa được xử lý xác nhận đơn hàng (trạng thái đơn hàng đang ở Chờ xác nhận)

+ 1 đơn hàng: đơn hàng đã được xử lý Đã xác nhận

Khi nhấp vào dòng tóm tắt lịch sử đơn hàng hoặc avatar khách hàng

Cửa sổ Thông tin khách hàng và Lịch sử đơn hàng sẽ xuất hiện giúp bạn theo dõi thông tin khách hàng (số điện thoại, địa chỉ, Facebook cá nhân của khách hàng) và toàn bộ lịch sử giao dịch đã xác nhận thành công giữa khách hàng với shop online gồm: Tổng giá trị hàng đã mua, Tổng số đơn hàng đã đặt, Số sản phẩm đã mua, Lần mua gần nhất và chi tiết của từng đơn hàng đã thanh toán.

Trong đó:

+ khi khách hàng inbox/comment số điện thoại cho Fanpage, bạn có thể bấm vào để lưu số điện thoại

+ thông tin địa chỉ, tài khoản Facebook cá nhân của khách hàng, bạn vào mục Khách hàng trên my.doopage.com để điều chỉnh.

Last updated