DooPage
Search
K

Google Business Message

DooPage hỗ trợ tích hợp Google Business Message để quản lý tin nhắn tập trung
Điều kiện tích hợp:
  • Doanh nghiệp đã có tài khoản Google Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có website và số điện thoại
Để tích hợp Google Business Message vào DooPage, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký Google Business Message trên DooPage

Trên my.doopage.com —> Kênh —> Google Business Message —> Thêm tài khoản

Điền các thông tin tài khoản Google Business Message của bạn
Điền thông tin GBM

Lưu ý:

  • Tên hiển thị: Là tên Google Business của bạn (Bạn có thể vào trang https://business.google.com/ để xem tên Google Business)
  • Ở mục Domain bạn cần điền thông tin dưới dạng: https//ten_website và nhấn Enter để Lưu lại
  • Ở mục số điện thoại, bạn cần điền số điện thoại theo định dạng +84xxxxxxxxx (định dạng có mã quốc gia). Sau đó nhấn Enter để Lưu lại.
Sau khi điền xong thông tin Google Business, click nút +Google Business để hoàn tất.

Xác minh tài khoản Google Business Message trên DooPage

Bạn click vào dòng chữ Xác minh ngay —> xuất hiện khung pop up điền thông tin email và tên người quản lý tài khoản Google Business Message
Nhập thông tin để xác minh GBM
Sau khi điền xong email và tên, bạn click Xác minh để hoàn tất
Google sẽ gửi 2 email đến email người quản lý bạn vừa điền ở trên. Một email thông báo mã xác nhận, một email hướng dẫn bạn xác minh tài khoản. Bạn chỉ cần thao tác theo hướng dẫn và chờ Google xác nhận.
Để xác minh, bạn reply lại email hướng dẫn của Google theo Cú pháp:
I, [name of brand employee] and [title of employee], grant [messaging_partner_name] the right to send Business Messages using the information specified in this email. Security key: [Google-provided security key from separate email]
Trong đó:
  • [name of brand employee]: Tên người quản lý Google Business Message mà bạn đã đăng ký từ DooPage.
  • [title of employee]: Chức vụ của người quản lý
  • [messaging_partner_name]: DooPage
  • [Google-provided security key from separate email]: mã xác nhận từ email thông báo còn lại của Google
Ví dụ:
I, Ly Khanh Trung and Director, grant DooPage the right to send Business Messages using the information specified in this email. Security key: 6789908

Bước 2: Thiết lập địa điểm của doanh nghiệp trên DooPage

Sau khi Google đã xác minh tài khoản Google Business Message, bạn click vào nút Địa điểm để thêm địa điểm cho tài khoản Google Business Message
Chọn Thêm vị trí —> tìm kiếm vị trí của Doanh Nghiệp của bạn trên Google Map —> sau đó click Thêm vị trí để hoàn tất
Tìm kiếm vị trí của Công ty bạn
Sau đó click Xác minh ngay để gửi yêu cầu Xác minh vị trí cho Google
Thêm địa điểm thành công
Xác minh địa điểm
Sau khi chờ Google xác minh vị trí thành công, bạn có thể kích hoạt tài khoản Google Business Message trên DooPage để bắt đầu nhận tin nhắn từ Google Business Message trên phần mềm DooPage (center.doopage.com)

Bước 3: Thiết lập các cài đặt khác

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các cài đặt liên quan cho Google Business Message (ví dụ thời gian trực, lời chào, chính sách, gợi ý,...) bằng cách click vào nút Cài đặt
Cài đặt trên GBM
Ngoài thời gian trực, nếu có tin nhắn gửi đến Google Business Message, tin nhắn ngoại tuyến sẽ được gửi.
Chính sách: đường dẫn URL dẫn đến chính sách của website (định dạng https://xxx)
Gợi ý: Hiển thị lần đầu tiên khi khách hàng bắt đầu chat với Google Doanh nghiệp
Sau khi thao tác cài đặt, click nút Lưu để hoàn tất.