Thiết lập tài khoản và công ty

Mở trình duyệt (tốt nhất nên là Chrome phiên bản mới nhất), truy cập vào đường dẫn

https://my.doopage.com/

Bấm vào nút “Đăng nhập Facebook” để đăng nhập vào tài khoản Facebook

Log in vào tài khoản Facebook của bạn. Để có thể tạo được tài khoản trên DooPage, tài khoản Facebook của bạn phải là admin của ít nhất 1 Fanpage. Các giao diện cấp quyền truy cập Fanpage sẽ xuất hiện

Chọn những Fanpage mà bạn muốn DooPage truy cập và nhấn Tiếp (tối thiểu 1 Fanpage)

Cấp các quyền trên Fanpage của bạn cho DooPage và nhấn Xong

Giao diện "Tạo công ty của bạn" xuất hiện. Nhập Tên công ty, Số điện thoại, Email

*** Tên công ty: Là tên do Chủ tài khoản tự chọn