Sendo (Bản thử nghiệm)

Shop online có thể tích hợp tài khoản Sendo vào DooPage để quản lý inbox trên Sendo

Lưu ý: Tài khoản bạn tích hợp vào DooPage là tài khoản Sendo shop của bạn (tài khoản tạo trên https://ban.sendo.vn/)

Để kích hoạt tài khoản Sendo trên DooPage, tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh --> Sendo --> chọn Thêm tài khoản

Điền Số điện thoại đã đăng ký tài khoản trên Sendo và Mật khẩu Sau đó nhấn nút Hoàn tất

Sau đó bạn kích hoạt tài khoản Sendo thành công trên phần mềm bằng cách gạt nút kích hoạt từ màu xám chuyển sang xanh

Từ đây, bạn có thể vào center.doopage.com để bắt đầu chat với khách hàng inbox cho bạn trên Sendo.