DooPage
Search…
Kịch bản tự động gửi tin khi nhận đánh giá trên Shopee
Ví dụ: Ngay khi khách hàng để lại đánh giá của bạn trên shopee
+ Khách hàng đánh giá 1 sao, 2 sao: bạn sẽ trả lời cho khách hàng với nội dung sau
"Chúng mình thật sự xin lỗi về những trải nghiệm không tốt của bạn.... Shop chúng mình sẽ cố gắng cải thiện dịch vụ và sản phẩm để bạn có thể trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm tốt hơn trong những lần sau. Nếu được bạn... có thể đánh giá lại tăng sao cho chúng mình chút đỉnh để cổ vũ tinh thần shop chúng mình nhé. Sự đánh giá của bạn...là động lực để shop mình tiếp tục cố gắng. Cảm ơn bạn...rất nhiều"
+ Khách hàng đánh giá 3 sao, 4 sao: bạn sẽ trả lời cho khách hàng với nội dung sau
"Cảm ơn bạn đã đánh giá cho shop chúng mình. Mong rằng ở những đơn hàng sau, bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn và tăng số * đánh giá cho shop mình nhé"
+ Khách hàng đánh giá 5 sao: bạn sẽ trả lời cho khách hàng với nội dung sau
"Cảm ơn bạn đã đánh giá ***** cho shop chúng mình. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ shop nhé. Sự đánh giá của bạn...là động lực để shop chúng mình tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm đấy"
Cách thiết lập
Bước 1: Tạo kịch bản tự động trả lời cho đánh giá 1 sao, 2 sao của khách hàng
    Tạo tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh bán hàng áp dụng, thời hạn sử dụng kịch bản
    Gạt nút kích hoạt khi nhận đánh giá và chọn 1 sao, 2 sao
    Nhập nội dung tin trả lời cho khách hàng vào ô Trả lời đánh giá
Sau đó nhấn nút Lưu kịch bản để hoàn tất việc cài đặt
Bước 2: Tạo kịch bản tự động trả lời cho đánh giá 3 sao, 4 sao của khách hàng
Thao tác tương tự Bước 1 và Lưu kịch bản
Tạo tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh bán hàng áp dụng, thời hạn sử dụng kịch bản
Gạt nút kích hoạt khi nhận đánh giá và chọn 3 sao, 4 sao
Nhập nội dung tin trả lời cho khách hàng vào ô Trả lời đánh giá
Bước 2: Tạo kịch bản tự động trả lời cho đánh giá 5 sao của khách hàng
Thao tác tương tự Bước 1 và Lưu kịch bản
Tạo tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh bán hàng áp dụng, thời hạn sử dụng kịch bản
Gạt nút kích hoạt khi nhận đánh giá và chọn 5 sao
Nhập nội dung tin trả lời cho khách hàng vào ô Trả lời đánh giá
Vậy là bạn đã thiết lập xong kịch bản tự động để trả lời khi khách hàng đánh giá shop trên Shopee. Điều này sẽ giúp khách hàng cảm thấy shop của bạn thật chuyên nghiệp và tạo thiện cảm cho khách hàng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của shop đấy 😀
Last modified 1yr ago
Copy link