DooPage
Search…
Kịch bản tự động trả lời khi khách hàng inbox theo từ khóa trên shopee

Video demo

Ví dụ: Khi khách hàng inbox cho shop của bạn trên shopee có chứa từ khóa (hi, chào shop, cho mình hỏi,...) thì hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn trả lời cho khách hàng.

Cách thiết lập

Bước 1: Thêm kịch bản

Tại my.doopage.com --> chọn Chatbot --> Kịch bản-->Thêm kịch bản

Bước 2: Đặt thông tin kịch bản

Đặt tên kịch bản (để dễ phân biệt)
Chọn nền tảng áp dụng là shopee: Nếu bạn chỉ tích hợp một tài khoản shopee, hệ thống sẽ tự động thêm kênh bán hàng là tài khoản bạn đang tích hợp. Nếu bạn có nhiều tài khoản shopee, bạn có thể chọn áp dụng 1 hoặc nhiều tài khoản bằng cách click biểu tượng dấu mũi tên ngược
trong danh sách kênh bán hàng
Ở mục Thời hạn, bạn có thể chọn thời gian áp dụng kịch bản hoặc để Không giới hạn (Kịch bản sẽ áp dụng mãi)

Bước 3: Tạo điều kiện kích hoạt

Kích hoạt nút Khi nhận tin nhắn
Tại mục Chứa keywords (Bắt buộc): Điền các từ khóa mà bạn muốn khi một trong những từ khóa này xuất hiện trong tin nhắn của khách hàng gửi đến shop của bạn, thì hệ thống sẽ trả lời tự động (có thể điền nhiều từ khóa, mỗi từ khóa cách nhau bằng phím enter
Tại mục Không chứ keywords (không bắt buộc): Bạn có thể điền những từ khóa để hệ thống nhận diện khi từ khóa đó xuất hiện trong inbox của khách hàng gửi cho shop thì kịch bản tự động sẽ không chạy. Nếu bạn để trống mục này, hệ thống sẽ chỉ dựa vào điều kiện trên (khi nhận tin nhắn có chứa từ khóa) để chạy kịch bản
Và không lặp với cùng một người trong vòng: Ở mục này, bạn có thể set up khi một tài khoản khách hàng inbox cho shop có chứa từ khóa làm kích hoạt kịch bản và hệ thống đã gửi tin nhắn tự động thành công, nếu cùng tài khoản khách hàng này tiếp tục nhắn tin có chứa từ khóa kích hoạt kịch bản, thì trong vòng ....giờ (bạn có thể tùy chọn thời gian 1h, 4h,...hoặc 7 ngày mặc định của hệ thống), hệ thống sẽ không tiếp tục chạy tin tự động. Sau thời gian này, hệ thống sẽ chạy lại tin tự động khi inbox của khách hàng có chứa từ khóa kích hoạt kịch bản. Nếu bạn chọn 0 giờ ở mục này, hệ thống sẽ luôn chạy tự động gửi tin khi nhận được inbox chứa từ khóa của khách hàng.

Bước 4: Điền nội dung tin tự động

Chọn ô văn bản
và điền nội dung tin nhắn bạn muốn gửi tự động cho khách hàng

Bước 5: Hoàn tất kịch bản

Click Lưu kịch bản để hoàn tất

Lưu ý:

Kịch bản shopee sẽ chỉ hoạt động được khi:
    Tin nhắn của khách hàng trên shopee đã được load về giao diện chat trên center.doopage.com (Thời gian này có thể dao động từ 3-10ph tùy vào tốc độ shopee gửi tin nhắn về phần mềm). Nếu quá 15-30ph mà tin nhắn không được load về shopee, bạn hãy vào https://my.doopage.com/dashboard/shopee kiểm tra lại kết nối của tài khoản shopee và phần mềm và làm theo chỉ dẫn nếu kết nối bị mất.
    Tin nhắn của khách hàng gửi đến shop của bạn phải chứa từ khóa mà bạn đã set up theo kịch bản. Có chứ keywords (từ khóa) là mục bắt buộc khi bạn tạo loại kịch bản này.
Last modified 4mo ago