Quản lí kịch bản

Kịch bản sẽ là nơi bạn quản lý và tạo các kịch bản trả lời tự động theo từ khóa nhằm mục đích tự động hóa câu trả lời cho một số câu hỏi lặp đi lặp lại của khách hàng, hỗ trợ trong những thời điểm lượng inbox/comment nhiều, shop chưa kịp trả lời hoặc những thời điểm chưa có nhân viên trực.